Aster (Aster salignus)

 
    
Aster (Aster salignus)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Asteraceae