European mantis (Mantis religiosa)

 
    
European mantis (Mantis religiosa)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Mantidae