Black-veined White (Aporia crataegi)

 
    
Black-veined White (Aporia crataegi)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Whites (Pieridae)