Brimstone (Gonepteryx rhamni)

 
    
Brimstone (Gonepteryx rhamni)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Whites (Pieridae)