Chicory (Cichorium intybus)

 
    
Chicory (Cichorium intybus)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Asteraceae