Common Toadfla, Yellow Toadflax (Linaria vulgaris)

 
    
Common Toadfla, Yellow Toadflax (Linaria vulgaris)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Scrophulariaceae