Green-veined White (Pieris napi)

 
    
Green-veined White (Pieris napi)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Whites (Pieridae)