Indian Peafowl or Common Peafowl (Pavo cristatus)

 
    
Indian Peafowl or Common Peafowl (Pavo cristatus)
    

 © Anna Sorokina

Family Phasianidae