Redcurrant (Ribes rubrum)

 
    
Redcurrant (Ribes rubrum)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Grossulariaceae