Tilia cordata

 
    
Tilia cordata
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Tiliaceae