Swallowtail (Papilio machaon)

 
    
Swallowtail (Papilio machaon)
    

 © Olga Stepanets

Family Swallowtail (Papilionidae)