Tansy (Tanacetum vulgare)

 
    
Tansy (Tanacetum vulgare)
    

 © Ekaterina Smirnova

Family Asteraceae