Vermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus)

 
    
Vermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus)
    

 © Anton Teplyy

Family Tyrannidae