Hierba Timotea (Phleum pratense)

 
    
Hierba Timotea (Phleum pratense)
    

 © Ekaterina Smirnova

Familia Poaceae